fbpx

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Adsera Bilişim ve Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. (“Adsera”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden E-Posta Aboneliği kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Adsera’nın faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici nitelikteki bültenlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi, Adsera’nın proje ve faaliyetleri hakkında sizleri haberdar etmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Adsera tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

E-Posta Aboneliği kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • İletişim Bilgisi: E-posta bilgisi, Telefon Numarası bilgisi 
  • Kimlik Bilgisi: İsim-soy isim 

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik topluluk şirketleri ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Adsera’nın Maslak 42 Plaza, Ahi Evran Cad.Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya E-Posta Aboneliği’ne kayıt olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden emin@adsera.co e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.